Powrót do listy

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A GWP=2088.