Moduły do central wentylacyjnych

Moduł sterujący CE-AHUKZ-01~03 umożliwia współpracę układu VRF marki MDV z urządzeniami innych producentów, wymagającymi zasilania czynnikiem R410A. Moduł można zastosować do zasilania wymienników freonowych w centralach wentylacyjnych oraz innych nietypowych urządzeniach klimatyzacyjnych.

Centrala może być podłączona jako jedna z kilku jednostek wewnętrznych w układzie VRF. Istnieje również możliwość podłączenia jednej centrali bezpośrednio do jednego agregatu lub kilku central do jednego agregatu z zachowaniem indywidualnego sterowania.

Oprócz zasilania wymiennika centrali moduł AHUKZ może realizować następujące funkcje:
• Sterowanie wentylatorami centrali: bieg niski, średni i wysoki;
• Załączanie pompy skroplin;
• Wyświetlanie kodu błędu na wyświetlaczu cyfrowym;
• Wysyłanie sygnału alarmu w przypadku wystąpienia błędu;
• Wyłączenie zasilania wymiennika w przypadku przekroczenia alarmowego poziomu wody w tacy ociekowej centrali;
• Zdalne włączanie i wyłączanie układu za pomocą styku bezpotencjałowego on/off;
• Możliwość podłączenia do sterownika centralnego układu klimatyzacji oraz do systemu BMS.

Specyfikacja

 

Model Zakres regulacji wydajności (kW)

Zasilanie

V/Ph/Hz

ChłodzenieGrzanie
AHUKZ-01B 9.0~20.0 9.0~20.0 220-240/1/50
AHUKZ-02B 20.0~33.0 20.0~33.0
AHUKZ-03B 28.1~56.0 28.1~56.0